Vielse

Man kan blive viet i sognets kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i Folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem.


Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.


Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der kun er gyldig i 4 måneder, skal afleveres til kirkekontoret sammen med navn og adresse på de 2 vidner, som skal være tilstede ved vielsen. Uden gyldig prøvelsesattest må præsten ikke foretage vielsen. 1-2 uger før vielsen vil præsten kontakte jer angående en vielsessamtale. Her gennemgås vielsesritualet, og der træffes aftale om salmer, pynt etc.


Når man gifter sig, beholder man som udgangspunkt sit eget efternavn. Hvis I begge, eller én af jer, ønsker at få navnefællesskab i forbindelse med vielsen, skal I anmelde det digitalt som Navneændring på bryllups­dagen på www.borger.dk senest 15 dage før vielsen. I forbindelse med vielse er navneændringen gebyrfri.

Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten.

Før vielsen skal brudeparret henvende sig hos bopælskommunen for at udfylde en ægteskabserklæring og få udfærdiget en prøvelsesattest.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S