Velkommen til Refsvindinge Kirke

Her kan du læse om gudstjenester, aktiviteter og arrangementer i kirken eller i forsamlingshuset når vi lejer os ind.

Du kan også få svar på, hvordan du skal forholde dig ved fødsel, dåb, konfirmation, vielse, dødsfald og begravelse, og du kan møde kirkens personale og menighedsråd.

Der er desuden mulighed for at læse lidt om kirkens og sognets historie, se referater fra menighedsrådsmøderne og finde vores kirkeblad - både det nyeste og de foregående.

Refsvindinge kirke ligger i hjertet af Østfyn, og der har den ligget i over 800 år. Det er således en kirke med en lang historie og stolte traditioner, men det er også en moderne kirke, der rækker hånden ud og går nye veje for at formidle tro og kristendom.

Vi håber, du her vil finde svar på det, du søger. Ellers er du velkommen til at kontakte menighedsrådet.

Sognet

Refsvindinge sogn omgives af Vindinge, Ørbæk, Herrested, Ellinge og Kullerup sogne.

Kirken

Kirken er opført en gang imellem år 1150-1200 i romansk stil.

Kirkegården

Graverfunktionen ved Refsvindinge Kirkegård varetages af Nyborg kirkegårde.

Møder i menighedsrådet

Menighedsrådet

- opgaver og visioner

Kirkens personale

Sognepræst: Anasia Sjøstedt-Elnef, 65 98 19 85, asj@km.dk

Kirketjener: Helle Hansen, 40 17 36 96

Organist: Asger Agerskov Buur, 23 30 06 04

Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42 72 60 42

Regnskabsfører: Susanne Andersen, 61 28 47 05, sas@123dk.dk

Graver/Kirkegårdskontor: Kronprinsensgade 34, 5800 Nyborg,

65 31 15 27, mail@nyborg-kirkegaarde.dk

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S