Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

Konfirmandundervisningen tilbage

på normale vilkår

Der afholdes igen konfirmandundervisning.

Det foregår i Herrested ved Multihuset og i kirken på torsdage fra kl. 14-16.

Undervisningen fortsætter til og med maj måned (d. 29. april, 6. maj, 20. maj og 27. maj).

Der arrangeres buskørsel fra og til skolerne.

Kontakt præsten for nærmere orientering.


Kristian Mejrup – Vikarierende sognepræst

krm@km.dk · Tlf. 27 13 11 26

Herrested, Refsvindinge og Kullerup pastorat

Odensevej 59, 5853 Ørbæk

Mandag fast fridag.

Restriktioner gældende

indtil 1. august

Velkommen til i kirkerne, hvor vi nu må forsamles 40 personer i Herrested, 32 i Kullerup og 32 i Refsvindinge. Udelades sang, kan antallet hæves yderligere.


Gældende retningslinjer er fortsat:


  • Der skal stadigvæk være 1 meters afstand og 2 meter ved sang, medmindre man hører til samme husstand.


  • Brug af mundbind er IKKE påkrævet.

Menighedsrådene i Herrested, Refsvindinge og Kullerup Pastorat

Sygemelding

Da vores sognepræst Anasia fortsat er sygemeldt, har biskop Tine Lindhardt ansat en vikar i hendes embede.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor lang tid sygemeldingen vil strække sig over.

Vikarierende sognepræst

Mit navn er Kristian Mejrup, og jeg er fra marts måned ansat som vikarpræst for Anasia Sjøstedt-Elnef i Herrested, Refsvindinge og Kullerup. Jeg har tidligere været præst i Asperup og Roerslev og i Rønninge, og nu glæder jeg mig til hjælpe til i jeres sogne og til samarbejdet med menighedsrådene. Jeg har fået oprettet et kontor i konfirmandstuen i Herrested og står til rådighed for sjælesorg,

husbesøg eller bare en snak.

Jeg træffes bedst efter aftale på mail

(krm@km.dk) eller telefon 27 13 11 26.


Mvh. Kristian Mejrup

ÅRETS KONFIRMATIONER 2021 RYKKET

Grundet usikkerhed om  udviklingen i covid-19 har vi set os nødsaget til at træffe en hurtig beslutning om årets konfirmationsdatoer.


Derfor er konfirmationen i Kullerup rykket til søndag, den 22. august,

konfirmationen i Refsvindinge rykket til lørdag, den 28. august,

og konfirmationen i Herrested rykket til lørdag, den 4. september.


Tidspunkter på dagen kommer til af afhænge af, hvor mange vi på pågældende tidspunkt må være i kirkerne og derfor også, hvor mange hold konfirmationerne kommer til at foregå i.


Vi forventer, at konfirmationerne afholdes i løbet af morgenen/formiddagen og senest varer til kl. 13.30. Men det hele afhænger selvfølgelig af restriktionerne, hvorfor vi ikke kan sige noget endeligt om tidspunkterne, før vi når tættere på.


Jeg vil, når vi ved mere, fortælle de forskellige tidspunkter, og så kan man ønske, hvilket hold man gerne vil på. Det viste sig sidste år at løse sig rimelig uproblematisk, så det håber jeg også, at det gør i år.


Da jeg har termin den 27. august, bliver det desværre ikke mig, som skal konfirmere årets hold, og det er jeg rigtig ked af. Konfirmationen er en helt særlig dag, ikke kun for konfirmanderne, men også for mig som præst.


Jeg er sikker på, at min barselsvikar nok skal få dem fint igennem dagen, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at overgangen kommer til at gå godt.


De bedste hilsener

Anasia

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


© Design by Mark & Storm A/S