Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

Årets konfirmander 2022

8. maj 10.15 i Refsvindinge Kirke:

Patrick Madsen

Mie Lindegaard

Magnus Emil Skovsen

Mathias Birch Larsen

Lasse Wendel Milling

Kirstine Damkjær Lyder

Karoline Baadsgaard Rasmussen

Kathrine Juul Skøtt

Emil Simon Vilhelmsen

Caroline Bjørnø Kruse

15. maj 1015 i Herrested Kirke:

Rasmus Alslev Thorsen

Olivia Marie Rosholm

Malou Hjære Johansen

Lykke Diederichsen Jürgensen

Julie Holm Larsen

Isabella Jordt

Ida Sofie Meier

Fridah Laustrup Bygballe Persson

Ester Vemgård Toft

Elmir Elezovic

Organist søges snarest til Herrested, Kullerup og Refsvindinge Kirker

Da vores nuværende organist har fået et andet job, søger vi en organist/ kirkemusiker til Herrested, Kullerup og Refsvindinge Kirker. Stillingen er fra 1. maj 2022 på 18 timer/uge.

Du skal varetage følgende opgaver:

  • Varetage og lede menigheden musikalsk under gudstjenester
  • Spille ved kirkelige handlinger i løbet af ugen


Vi forventer at du:

  • Udover at være en dygtig organist er musikalsk alsidig
  • Musikfagligt velfunderet og ambitiøs
  • Har forståelse for og indlevelse i kirkeårets rytme og gudstjenestens liturgi
  • Imødekommenhed og åbenhed i samarbejdet med kirkens præst, øvrige ansatte, Menighedsrådene og sognenes borgere. 

Der er som regel gudstjeneste i to af pastorates kirker.

Orglerne: Herrested har 10 stemmer, Kullerup 6 stemmer og Refsvindinge 6 stemmer.

Organisten har ansvar for tilsyn med orglerne.


Indbyggere i sognene Herrested 1038, Kullerup 296 og Refsvindinge 918. Der er et godt samarbejde med organisten i Ørbæk, hvor indbyrdes afløsning er en mulighed. Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010.

For kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet CO10- Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 284.800 kr. – 416.246 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 291.236 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stilling. Rådighedstillægget udgør årligt 27.900 kr. (for 2-3 kirker).

Aftale om placering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsebrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Herrested Menighedsråds formand Kirsten Hebjørn 25322862.


Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7736fortrolig@sogn.dk

Ny præstevikar fra 1. april 2022

Under den sidste del af Anasias barselsorlov fra 1. april – 19. juni 2022 er Anne Lender Krogh ansat som vikarierende sognepræst.


Kontakt til Anne kan ske som følger:

Telefon 65 98 19 85

Mail ankr@km.dk

Afsked med Maj Havemann

Som det fremgår, er vores tidligere vikarierende sognepræst Maj fratrådt, da hun pr. 1. april 2022 er tiltrådt en stilling som sognepræst for Rynkeby-Revninge pastorat.

Tak til Maj for hendes gode indsats i vores pastorat, samt ønsket om held og lykke med det fremtidige virke som sognepræst.

Ny kirkesanger i pastoratet

Agnete Knudsen har ønsket at finde nye udfordringer i arbejdslivet, hvorfor hun opsagde sin stilling som kirkesanger ved udgangen af 2021.

Agnete har været ansat ved Herrested Kirke i 12 år, og 2 år og 4 måneder ved kirkerne i Refsvindinge og Kullerup.

Hvad enten vi har nydt godt af Agnetes sang i kortere eller længere tid, så har vi sat stor pris på samarbejdet.

Vi ønsker Agnete held og lykke fremover samt stor arbejdsglæde i det nye job.

 

Med virkning fra 3. januar 2022 er Mathias Kofod Mortensen ansat som kirkesanger ved pastoratets 3 kirker.

Mathias har netop afsluttet musikkonservatoriets uddannelsen som klassisk guitarist.

Mathias har stor erfaring med sang i kirker, dels som medlem af kirkekor og tillige som kirkesanger i forskellige kirker.

Vi ser frem til samarbejdet til glæde for menighederne i pastoratet, og byder Mathias hjertelig velkommen.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


© Design by Mark & Storm A/S