Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

Endelig – nu er kirkerne helt åbne igen

Den verdensomspændende covid-19 medførte store ændringer og begrænsninger i vores hverdag. Snærende restriktioner blev nødvendige for at få bugt med pandemien.

Således gjorde areal- og afstandskrav i kirkerne det særdeles vanskeligt at imødekomme menighedernes ønsker om et godt kirkeliv.

Mange har været afskåret fra at deltage i livets store kirkelige begivenheder som dåb, bryllupper, begravelser og bisættelser. I mange tilfælde har handlingen tillige været uden fælles sang. Det har været smerteligt. Og 2020 vil blive husket som et år, hvor vi ikke kunne fejre påske og jul sammen i kirken.

Det er fortid og fra d. 14. august er vi tilbage i vante gænge igen. Vi glæder os til at byde alle velkommen i vores kirker, men vi opfordrer til, at de gode vaner, som vi har tilegnet os under pandemien bliver opretholdt. Vi tænker primært på afspritning af hænder, hvorfor dispenser med håndsprit fortsat vil være at finde i våbenhuset.

Vi har været gode til at passe på hinanden, og det vil vi fortsat være.


På vegne af pastoratets menighedsråd Kirsten Hebjørn, Bjarne Ivan Hansen og Erik Willadsen

KONFIRMATION 2022

Datoer for konfirmationer i 2022: Kullerupkirke 1. maj, Refsvindinge kirke 8. maj og Herrested kirke 15. maj. Tidspunkterne fastsættes senere. Man kan holde sig orienteret på kirkens hjemmeside: https://hrk-pastorat.dk/konfirmation/

Indskrivning af konfirmander 2022

For at følge konfirmandundervisningen 2021-2022 skal man tilmelde sig digitalt med sit NemID, samt udfylde en blanket ved et dropin tilmeldingsarrangement i Herrested kirke d. 7. oktober kl. 17-19.

Digital tilmelding:

På kirkens hjemmeside kan man finde et link til den digital tilmelding: https://hrk-pastorat.dk/konfirmation/.

Fristen for digital tilmelding er torsdag d. 30. september 2021.

Drop in-arrangement:

Indmeldingen afholdes som et drop-in-arrangement. Torsdag d. 7. oktober 2021 kan man i tidsrummet fra 17.00-19.00 slå et smut forbi Herrested kirke, hilse på præsten, få oplysninger om undervisningsforløbet, samt udfylde en indmeldingsblanket, som dækker forhold, der ikke tages højde for i den digitale tilmelding.

Konfirmandundervisning 18. okt. 2021 – 5. maj 2022

Formålet med konfirmandundervisningen er at gøre de unge fortrolige med den kristne tro, præsten, kirken og dens forskellige rum og ritualer. Undervisningen handler både om kundskab, erfaring og fællesskab. Som et fast led i forløbet afholdes andagt, hvor konfirmanderne medvirker. Konfirmandundervisningen afholdes på torsdage i Herrested, både i kirken og i Multisalen (den gamle skole). I den forbindelse arrangeres buskørsel mellem skolerne i Refsvindinge og Ørbæk og kirken i Herrested. Undervisningen foregår i to perioder. Første periode (uge 43 – uge 4) om morgenen fra 08.00-9.30, sidste periode (uge 5-uge 18) om eftermiddagen fra 14-15.30. Forløbet begynder torsdag d. 18 oktober (uge 43) og slutter torsdag d. 5. maj 2022 (uge 18). Ugerne 51, 52 og 7 og 15 er ferieuger.

Kristian Mejrup Vikarierende sognepræst

Barselsorlov

Vores sognepræst Anasia er i lykkelige omstændigheder og er gået på barselsorlov. Under hendes barselsorlov er Kristian Mejrup ansat som vikarierende sognepræst

Vikarierende sognepræst

Mit navn er Kristian Mejrup, og jeg er ansat som vikarpræst for Anasia Sjøstedt-Elnef i Herrested, Refsvindinge og Kullerup. Jeg har tidligere været præst i Asperup og Roerslev og i Rønninge, og nu glæder jeg mig til at hjælpe til i jeres sogne og til samarbejdet med menighedsrådene. Jeg har fået oprettet et kontor i konfirmandstuen i

Herrested og står til rådighed for sjælesorg,

husbesøg eller bare en snak.

Jeg træffes bedst efter aftale på mail

(krm@km.dk) eller telefon 27 13 11 26.


Mvh. Kristian Mejrup

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


© Design by Mark & Storm A/S