Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

Kirketjener 

En stilling som kirketjener ved Refsvindinge Kirke, Refsvindinge Sogn er ledig med tiltrædelse 1. december 2022 eller 1. januar 2023. 


Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

Klargøring og tilstedeværelse ved kirkelige handlinger.

Indvendig rengøring af kirke, graverhus og 2 toiletter.


Refsvindinge Sogn har 918 indbyggere, fælles organist og kirkesanger med Herrested og Kullerup sogne. Sognet er kendetegnet ved et godt kirkeliv. 


Vi forventer, at du:

har interesse for kirkeligt arbejde

har god ordenssans


Ansættelse sker ved Refsvindinge Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 2, 5853 Ørbæk.


Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk


Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.


Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). 


Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner). 


Menighedsrådets forslag til lønniveau er 5.371,97 kr. månedligt ved ansættelse på 8 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.


Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.


Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand for menighedsrådet Bjarne Ivan Hansen på telefonnummer 21260726. 


Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 27. oktober 2022. 


Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45 eller uge 46.

Menighedsrådet oplyser, at der kan blive indhentet referencer.


Ansøgning med relevante bilag sendes til: 


Refsvindinge Menighedsråd

v/ formand Bjarne Ivan Hansen

Stationsvænget 40, 5853 Ørbæk

eller mail 7732fortrolig@km.dk

Orientering fra sognepræsten til kommende konfirmander og deres forældre

Nederst under nyheder kan vi fortsat glæde os over billeder af forårets glade konfirmander, medens vi gør klar til konfirmandundervisningen af næste års konfirmander.


Tilmelding til konfirmandundervisning:

Vi påminder lige igen om, at alle 7. klasser, som bor i pastoratet, eller har særlig tilknytning til en af vores tre kirker, kan blive tilmeldt konfirmandundervisningen og den derefter følgende konfirmation. 

Man kan tilmelde sig konfirmandundervisning på folkekirkens hjemmeside: 

www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

eller hos vores sognepræst Anasia på mail: ASJ@km.dk eller telefon 68 98 19 85. 


Husk ikke at skrive CPR-numre over den almindelige e-mail, men over den sikre formular, som kan findes på kirkernes egne sider på www.sogn.dk


Informationsaften for kommende konfirmander og deres forældre: 

Torsdag d. 29. september kl. 17:00 er der informationsaften for kommende konfirmander og deres forældre i konfirmandstuen ved Herrested præstegård. 

Her vil der være mulighed for tilmelding til konfirmationsforberedelse, men vi skal også have planlagt transport til og fra konfirmandundervisningen, og lidt andet praktisk. 

Jeg glæder mig meget til at hilse på både dette års konfirmander og deres forældre! 


Jeres sognepræst Anasia

Ny organist:

Med virkning fra 1. august 2022 er Asger Agerskov Buur ansat som organist ved Pastoratets kirker i Herrested, Refsvindinge og Kullerup. Asger er uddannet fra musikkonservatoriet med cello som hovedfag. 

Han er nu i gang med at færdiggøre uddannelsen som organist på Kirke­musikskolen i Løgumkloster/ Odense.

De tre sidste år har Asger virket som organist ved 3 kirker på Fyn.

Asger er bosiddende i Odense.

Vi ser frem til et samarbejde til glæde for menighederne i pastoratet og byder

Asger hjertelig velkommen.


Herrested, Refsvindinge og 

Kullerup Menighedsråd

Årets konfirmander 2022

8. maj 10.15 i Refsvindinge Kirke:

Patrick Madsen

Mie Lindegaard

Magnus Emil Skovsen

Mathias Birch Larsen

Lasse Wendel Milling

Kirstine Damkjær Lyder

Karoline Baadsgaard Rasmussen

Kathrine Juul Skøtt

Emil Simon Vilhelmsen

Caroline Bjørnø Kruse

15. maj 1015 i Herrested Kirke:

Rasmus Alslev Thorsen

Olivia Marie Rosholm

Malou Hjære Johansen

Lykke Diederichsen Jürgensen

Julie Holm Larsen

Isabella Jordt

Ida Sofie Meier

Fridah Laustrup Bygballe Persson

Ester Vemgård Toft

Elmir Elezovic

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S