Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

Påskens gudstjenester 2021

Påsken er kirkens helt store højtid. Sidste år var menighederne afskåret fra at samles om fejring af højtiden, da alle landets kirker var lukket grundet covid-19.


Kirkerne er fortsat underlagt betydelige restriktioner, men påsken kan i år fejres i kirken, omend med begrænsninger af deltagerantal og gudstjenestens længde. Vi må fortsat ikke synge sammen, men organist og kirkesanger er garanter for en god og stemningsfyldt oplevelse. Og på trods af begrænset tid er der plads til en god prædiken, der giver anledning til eftertanke.


Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus indstiftede nadveren. Der vil derfor, trods kort gudstjeneste, blive tilbudt altergang i Refsvindinge og Kullerup kirker. Det vil selvfølgelig ske under iagttagelse af alle retningslinjer.


Påskedag vil gudstjenesterne være med musikalsk deltagelse af soloklarinettist Jens Schou ved kirkerne i Herrested og Refsvindinge. Hvis vejret er til det, vil vi afslutte gudstjenesterne med fælles salmesang i det fri.


Menighedsrådene i Herrested, Refsvindinge og Kullerup.

Udsættelse af menighedsmøde i Refsvindinge

Grundet covid-19 og deraf følgende restriktioner har menighedsrådet besluttet at udsætte det i seneste udgave af Sognenyt annoncerede menighedsmøde d. 15. april 2021 i Refsvindinge Forsamlingshus.


Mødet vil med samme indhold blive afholdt senere, når sundhedsmyndighederne giver mulighed for det.


Refsvindinge Menighedsråd.

Ændret gudstjenesteliste maj 2021

Flytning af sognepræstens friweekend i maj har medført følgende ændringer:


I Herrested Kirke udgår gudstjeneste d. 16. maj kl. 09:00, men erstattes af højmesse d. 9. maj kl. 10:15.


I Refsvindinge Kirke er datoer uændrede, men sognepræst Rasmus Markussen, Ørbæk afløser Kristian Mejrup d. 30. maj i stedet for d. 9. maj. Desuden er tidspunktet d. 30. maj ændret til kl. 09:00.


I Kullerup Kirke er der ingen ændringer.


Grundet covid-19 er restriktioner for afvikling af indendørs gudstjenester, som meddelt januar 2021, fortsat gældende. Fastlagte højmesser på gudstjenestelisten vil indtil videre blive afviklet som en forkortet gudstjeneste uden nadver. Dette gælder dog ikke gudstjenesterne Skærtorsdag, hvor nadver vil blive gennemført under iagttagelse af alle retningslinjer.

Sygemelding

Da vores sognepræst Anasia fortsat er sygemeldt, har biskop Tine Lindhardt ansat en vikar i hendes embede.

På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor lang tid sygemeldingen vil strække sig over.

Vikarierende sognepræst

Mit navn er Kristian Mejrup, og jeg er fra marts måned ansat som vikarpræst for Anasia Sjøstedt-Elnef i Herrested, Refsvindinge og Kullerup. Jeg har tidligere været præst i Asperup og Roerslev og i Rønninge, og nu glæder jeg mig til hjælpe til i jeres sogne og til samarbejdet med menighedsrådene. Jeg har fået oprettet et kontor i konfirmandstuen i Herrested og står til rådighed for sjælesorg,

husbesøg eller bare en snak.

Jeg træffes bedst efter aftale på mail

(krm@km.dk) eller telefon (27133126).


Mvh. Kristian Mejrup

ÅRETS KONFIRMATIONER 2021 RYKKET

Grundet usikkerhed om  udviklingen i covid-19 har vi set os nødsaget til at træffe en hurtig beslutning om årets konfirmationsdatoer.


Derfor er konfirmationen i Kullerup rykket til søndag, den 22. august,

konfirmationen i Refsvindinge rykket til lørdag, den 28. august,

og konfirmationen i Herrested rykket til lørdag, den 4. september.


Tidspunkter på dagen kommer til af afhænge af, hvor mange vi på pågældende tidspunkt må være i kirkerne og derfor også, hvor mange hold konfirmationerne kommer til at foregå i.


Vi forventer, at konfirmationerne afholdes i løbet af morgenen/formiddagen og senest varer til kl. 13.30. Men det hele afhænger selvfølgelig af restriktionerne, hvorfor vi ikke kan sige noget endeligt om tidspunkterne, før vi når tættere på.


Jeg vil, når vi ved mere, fortælle de forskellige tidspunkter, og så kan man ønske, hvilket hold man gerne vil på. Det viste sig sidste år at løse sig rimelig uproblematisk, så det håber jeg også, at det gør i år.


Da jeg har termin den 27. august, bliver det desværre ikke mig, som skal konfirmere årets hold, og det er jeg rigtig ked af. Konfirmationen er en helt særlig dag, ikke kun for konfirmanderne, men også for mig som præst.


Jeg er sikker på, at min barselsvikar nok skal få dem fint igennem dagen, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at overgangen kommer til at gå godt.


De bedste hilsener

Anasia

Konfirmandundervisningen

er nu digital

Det er blevet besluttet, at al konfirmandundervisning skal foregå digitalt.

Det vil komme til at foregå ved, at konfirmanderne hver uge får tilsendt en opgave, som de skal have besvaret om torsdagen.

Den første opgave er, at de skal ringe til en bedste- eller oldeforælder og høre dem om, hvordan deres konfirmation foregik. De skal derefter skrive tilbage til mig, hvad ved deres bedsteforældres konfirmation, de tror, der ligner deres egen konfirmation, og hvad, de tror, er forskelligt fra, hvordan deres egen konfirmation kommer til at se ud (det kan både være i kirken, til festen og med hensyn til gaverne).

De skal også se min juleprædiken på vores facebookside ”kirkerne i Herrested, Refsvindinge og Kullerup”, og sende mig tre ord med, om hvad den handlede om (det kommer til at gælde for én gang i kirke, ud af de ti de skal nå).

Anasia

Covid-19 og ny status for Folkekirkens virke

Fra den 8. januar 2021 og indtil der sker ændringer, skal følgende iagttages ved afholdelse af gudstjenester:


  • Gudstjenestens varighed begrænses til 30 minutter.
  • Afstandskrav i kirken ændres fra 1 til 2 meter.
  • Arealkrav pr. person ændres fra 4 til 7,5 m2
  • Fællessang undlades. Salmer synges alene af kirkesanger.
  • Nadver gennemføres ikke, hvorfor angivelse af højmesse i gudstjenestelisten ikke er gældende i øjeblikket.


Spørgsmål angående øvrige kirkelige handlinger kan stilles til formanden for menighedsrådet i dit sogn.


Menighedsrådene i

Herrested · Refsvindinge · Kullerup Pastorat

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


© Design by Mark & Storm A/S