Nyt fra sognepræsten og menighedsrådene

ÅRETS KONFIRMATIONER 2021 RYKKET

Grundet usikkerhed om  udviklingen i covid-19 har vi set os nødsaget til at træffe en hurtig beslutning om årets konfirmationsdatoer.


Derfor er konfirmationen i Kullerup rykket til søndag, den 22. august,

konfirmationen i Refsvindinge rykket til lørdag, den 28. august,

og konfirmationen i Herrested rykket til lørdag, den 4. september.


Tidspunkter på dagen kommer til af afhænge af, hvor mange vi på pågældende tidspunkt må være i kirkerne og derfor også, hvor mange hold konfirmationerne kommer til at foregå i.


Vi forventer, at konfirmationerne afholdes i løbet af morgenen/formiddagen og senest varer til kl. 13.30. Men det hele afhænger selvfølgelig af restriktionerne, hvorfor vi ikke kan sige noget endeligt om tidspunkterne, før vi når tættere på.


Jeg vil, når vi ved mere, fortælle de forskellige tidspunkter, og så kan man ønske, hvilket hold man gerne vil på. Det viste sig sidste år at løse sig rimelig uproblematisk, så det håber jeg også, at det gør i år.


Da jeg har termin den 27. august, bliver det desværre ikke mig, som skal konfirmere årets hold, og det er jeg rigtig ked af. Konfirmationen er en helt særlig dag, ikke kun for konfirmanderne, men også for mig som præst.


Jeg er sikker på, at min barselsvikar nok skal få dem fint igennem dagen, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at overgangen kommer til at gå godt.


De bedste hilsener

Anasia

Konfirmandundervisningen

er nu digital

Det er blevet besluttet, at al konfirmandundervisning skal foregå digitalt.

Det vil komme til at foregå ved, at konfirmanderne hver uge får tilsendt en opgave, som de skal have besvaret om torsdagen.

Den første opgave er, at de skal ringe til en bedste- eller oldeforælder og høre dem om, hvordan deres konfirmation foregik. De skal derefter skrive tilbage til mig, hvad ved deres bedsteforældres konfirmation, de tror, der ligner deres egen konfirmation, og hvad, de tror, er forskelligt fra, hvordan deres egen konfirmation kommer til at se ud (det kan både være i kirken, til festen og med hensyn til gaverne).

De skal også se min juleprædiken på vores facebookside ”kirkerne i Herrested, Refsvindinge og Kullerup”, og sende mig tre ord med, om hvad den handlede om (det kommer til at gælde for én gang i kirke, ud af de ti de skal nå).

Anasia

Covid-19 og ny status for Folkekirkens virke

Fra den 8. januar 2021 og indtil der sker ændringer, skal følgende iagttages ved afholdelse af gudstjenester:


  • Gudstjenestens varighed begrænses til 30 minutter.
  • Afstandskrav i kirken ændres fra 1 til 2 meter.
  • Arealkrav pr. person ændres fra 4 til 7,5 m2
  • Fællessang undlades. Salmer synges alene af kirkesanger.
  • Nadver gennemføres ikke, hvorfor angivelse af højmesse i gudstjenestelisten ikke er gældende i øjeblikket.


Spørgsmål angående øvrige kirkelige handlinger kan stilles til formanden for menighedsrådet i dit sogn.


Menighedsrådene i

Herrested · Refsvindinge · Kullerup Pastorat

Sygemelding

Vores sognepræst Anasia er sygemeldt, og derfor vil gudstjenesterne til og med uge 7

varetages af præsterne fra Vor Frue Kirke i Nyborg.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


© Design by Mark & Storm A/S