Her er alle

Kirkernes

arrangementer

Onsdag den 6. marts, kl. 14.30 i Herrested

Hygge i præstegården 6. marts

Inviteres I til hygge i præstegården.

Linda Lund Deigaard fortæller om rejsen med Røde Kors til Malawi. Der bliver også tid til kaffe og snak!!! Alle er velkomne!!

Torsdag den 28. marts, kl. 17.00 i Herrested kirke

Skærtorsdag den 28. marts

Det fejrer vi med en gudstjeneste klokken 17.00, efter gudstjenesten indbydes I til fællesspisning i konfirmandlokalet med lam m.m.Det er gratis at deltage, men vi ønsker en tilmelding senest den 22. marts hos Kirsten Hebjørn 25322862.

Fredag den 29. marts, kl. 16.00 i Herrested kirke

Koncert i Herrested Kirke Langfredag 

Den 29. marts klokken 16.00 opføres et Rekviem af Erik Hjort-Jensen ved Vester Skerninge Sangkor klokken 16.00.

Historien bag ved værket er: På Ollerup Pleje­hjem bor Erik Hjort-Jensen, som er over 95 år gammel. Han har hele sit liv levet med musik både som organist og komponist. Trods den høje alder bliver der stadigt skrevet noder i Ollerup. Her i sine sene år har Erik Hjort-Jensen komponeret et Rekviem for orgel og 4 stemmer. 


Det har for ham længe været en uvirkelig drøm, om at få opført dette værk mens han levede. Vester Skerninge Sangkor blev kontaktet og vi sagde ja til at udføre drømmen, så det sker i Herrested Kirke langfredag. Det er et traditionelt værk med alle messedelene. Der vil også blive spillet en orgelsymfoni af Erik Hjort-Jensen samt sunget nogle påskesalmer. Det er Frede Thorsen på orgel og Jakob Hedegaard som dirigent.


Det er gratis og alle er velkomne.

Torsdag den 25. april 2024 kl. 18.00 i Refsvindinge

Menighedsmøde

Mødet afholdes i Refsvindinge Forsamlingshus. Vi starter aftenen med et traktement, hvor der bydes på lækkert smørrebrød ledsaget af øl og vand. Efter spisningen afvikler vi mødets dagsorden, hvor menighedsrådet beretter om kirkekassens økonomi og rådets virksomhed i såvel det forgangne år som i det kommende år. Derefter bydes der på kaffe/te og små­kager.


Underholdningen skal vi selv sørge for med masser af fællessange, akkompagneret af kirkens organist Asger på vores eget nyindkøbte flytbare klaver. Vi har nemlig sparet på underholdningen i år, men kan i stedet for byde på en sommerkoncert med Odense Motetkor i Refsvindinge kirke torsdag d. 6. juni 2024 kl. 20.00.


Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske senest torsdag d. 18. april 2024 til Bjarne Ivan Hansen, telefon 21260726 eller mail abh@mail123.dk

På gensyn til en dejlig aften, hvor alle er velkomne.


Kirkekaffe

Der serveres kirkekaffe i våbenhuset efter højmessen d. 10. marts samt d. 9. maj.

Særlige gudstjenester i pastoratet i løbet af foråret: 

Søndag den 10. marts, kl. 10.30 i Refsvindinge kirke

Indsamlingsgudstjeneste

Hvert år på en søndag i begyndelsen af marts, ligger Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Det er snart en tradition, at vores præst samler årets konfirmander, og dem, som ellers har lyst til at deltage i indsamlingen, til en gudstjeneste, før vi deler ruter ud, og sammen samler ind til folk i nød.

Torsdag den 28. marts, kl. 15.30 i Kullerup kirke, og kl. 17:00 i Herrested kirke

Skærtorsdag

Skærtorsdag har vi eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi mindes den dag, hvor Kristus indstiftede den sidste nadver. I Herrested vil vi efter gudstjenesten sammen spise lam i konfirmandstuen. Tilmelding til spisning er påkrævet, læs mere derom i kirkebladet.

Søndag den 31.03, kl. 09.30 i Kullerup kirke og kl. 10.30 i Refsvindinge kirke

Påskegudstjeneste akkompagneret af trompetist

Vi vil fejre påske med to gudstjenester, som vil blive særligt højstemte til tonerne af vores organist Asger Buur, på orgel, i samspil med en trompetist.

Søndag d. 21. april, kl. 10.30 i Herrested kirke

Konfirmandgudstjeneste

Årets konfirmander står for søndagens højmesse selv. Alle er velkomne til at komme og se, hvordan vores konfirmander går til den opgave.

Søndag d. 05. maj kl. 10.15 i Kullerup kirke og Søndag d. 12. maj kl. 09.30 i Refsvindinge kirke og kl. 11:00 i Herrested kirke

Konfirmationer

Årets konfirmander konfirmeres i den kristne tro. Disse dage bliver kirkerne fyldt op med familie, og gæster, som er klar til at fejre vores konfirmander.

Søndag d. 19. maj kl. 10.30 i Refsvindinge kirke

Pinsegudstjeneste med lægmandsprædiken

Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi håber at begynde en ny tradition med lægmandsprædikener netop denne dag. I år holdes prædikenen af Refsvindinge menighedsråds formand, Bjarne Ivan Hansen.

Søndag d. 20. maj kl. 10.30 i Skellerup præstegårdshave

Udendørs pinsegudstjeneste sammen med Skellerup-Ellinge pastorat

 Vi vil I år holde vores første udendørsgudstjeneste med Skellerup-Ellinge pastorat, i samarbejde med deres præst Pernille Skov Vilhelmsen, som Anasia vil have gudstjenesten sammen med. Læs mere herom i kirkebladet.

Adressen er Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S