Her er alle

Kirkernes

arrangementer

Herrested Præstegård

Hyggeeftermiddag i præstegården

Den 27. september klokken 14.00 


Kresten Drejergaard (tidligere biskop i Odense) kommer og fortæller og svarer på spørgsmål fra jer. Vi skal synge, drikke kaffe og snakke. Alle er velkomne

Herrested Kirke

Højskolesang i Herrested Kirke.

Den 5. oktober klokken 19.00

Det er altid dejligt at synge sammen, man bliver så glad! Har du lyst til at være med til at vælge sangene, kan du ringe eller skrive til Kirsten Hebjørn.

Refsvindinge Kirke

Alle Helgen

Søndag den 5. november 2023 kl. 19.00

Gode traditioner er værd at bevare. Derfor fejrer vi Alle Helgen på samme måde, som vi har gjort det i Refsvindinge i mere end 20 år.

Efter en andagt sætter vi levende lys på gravene. Udendørs projektører tændes og lyser kirken op i årets mørkeste tid, og minder os om, at kirken altid er til stede, når vi har brug for den.

Derefter mødes vi i forsamlingshuset, hvor kirken er vært ved et mindre traktement, inden der bydes på et spændende og tankevækkende foredrag af sognepræst ved Kølstrup Kirke Knud Erik Kristensen.

Knud Erik har været udsendt som feltpræst til Bosnien, Kosovo, Irak og Afghanistan. Dels i længere perioder, 4 gange et halvt år, og dels i 8 kortere perioder som afløser.

Knud Erik ved om nogen, hvad der rører sig i unge udsendte soldater, og den store betydning som kirken har for dem.

Overskrift til foredraget vil være:

Livet som Feltpræst blandt udsendte 

soldater i både gode og onde dage.


Alle er velkomne.

Refsvindinge Kirke

Sæt kryds i kalenderen

Søndag d. 3. december 2023 kl. 15.30. 

Andagt og krybbespil.

Onsdag d. 6. december 2023 kl. 19.00. 

Julekoncert i kirken.


Arrangementer i december måned bliver nærmere omtalt i næste udgave af Sognenyt, der bliver omdelt ultimo november.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S