Sognet - Det gamle Refsvindinge

Med tilladelse fra forlaget:Uddrag af J. P. Trap, DANMARK, femte udgave, Svendborg amt, G. E. C. Gads Forlag, 1957

Refsvindinge sogn omgives af Vindinge, Ørbæk, Herrested, Ellinge og Kullerup sogne.I sognet ligger byen Refsvindinge (1435 Rofswynninge, 1497 Reffswynninge) m. kirke, skole (opf. 1896), friskole og forsamlingshus. Gårde og møller: Stenhave, Hedemarken, Lunget, Kildemose, Toftehuse, Lillemølle, Asmølle (nedlagt vandmølle).Ved grænsen til Herrested sogn en enklave af Kullerup sogn.


Det ret højtliggende, men nogenlunde jævne og kun i nordøst lidt bakkede terræn kulminerer i Bøgebjerg med 58 m og begrænses i øst af Ørbæks smukke, skovbevoksede tunneldal med dens grusterrasser langs siderne. De noget sandede og stedvis stenede jorder er afsat af rindende vand, da isen endnu lå over østfyn, så smeltevandet måtte skaffe sig afløb i nordvestlig retning til Odense fjord. Mærker af disse vandstrømme ses endnu i erosionsskrænterne ved Bøgebjerg og i åernes forløb. Kastel / Villumstrup Å, der danner skel til Herrested sogn, løber først i retning af Odense fjord, men bøjer senere af og munder i stedet ud i Nyborg fjord som et tilløb til Vindinge Å. Lermuldede jorder findes næsten kun ved Hedemarken og helt i syd. Foruden skoven langs Ørbæk ligger en del af Nyhave, Aspen og Liselund skov samt den store tørvemose Lunget i sognet. Gennem sognet går hovedvej 8 samt landevejen Svendborg-Kerteminde.

Med tilladelse fra forlaget:Uddrag af J. P. Trap, DANMARK, femte udgave, Svendborg amt, G. E. C. Gads Forlag, 1957


Refsvindinge sogn omgives af Vindinge, Ørbæk, Herrested, Ellinge og Kullerup sogne.I sognet ligger byen Refsvindinge (1435 Rofswynninge, 1497 Reffswynninge) m. kirke, skole (opf. 1896), friskole og forsamlingshus.


Gårde og møller: Stenhave, Hedemarken, Lunget, Kildemose, Toftehuse, Lillemølle, Asmølle (nedlagt vandmølle).Ved grænsen til Herrested sogn en enklave af Kullerup sogn.

Det ret højtliggende, men nogenlunde jævne og kun i nordøst lidt bakkede terræn kulminerer i Bøgebjerg med 58 m og begrænses i øst af Ørbæks smukke, skovbevoksede tunneldal med dens grusterrasser langs siderne. De noget sandede og stedvis stenede jorder er afsat af rindende vand, da isen endnu lå over østfyn, så smeltevandet måtte skaffe sig afløb i nordvestlig retning til Odense fjord. Mærker af disse vandstrømme ses endnu i erosionsskrænterne ved Bøgebjerg og i åernes forløb. Kastel / Villumstrup Å, der danner skel til Herrested sogn, løber først i retning af Odense fjord, men bøjer senere af og munder i stedet ud i Nyborg fjord som et tilløb til Vindinge Å. Lermuldede jorder findes næsten kun ved Hedemarken og helt i syd. Foruden skoven langs Ørbæk ligger en del af Nyhave, Aspen og Liselund skov samt den store tørvemose Lunget i sognet. Gennem sognet går hovedvej 8 samt landevejen Svendborg-Kerteminde.

Sognet i dag

Hvis du er historieinteresseret, kan du læse med om "Det gamle Refsvindinge"

Refsvindinge i 1950'erne

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S