Herrested Kirke

Kirken ligger højt hævet over gade og kirkegård på en lille bakke, den er oprindelig fra den sidste halvdel af 1100 tallet. Som den fremstår i dag i det ydre er den stærktpræget af den restaurering, der sluttede i 1880.

Den består nu af et tårn i vest, skib med smallere kor og halvrund apsis. En romansk søjleportal, antagelig fra skibet, blev ved restaureringen ca. 1880 flyttet til vestgavlen og mistede ved kraftig omhugninghele sit gamle præg. I det indre er den romanske korbue bevaret, afdækket for det pudslag, der dækker den øvrige kirke, og med profilerede kragbånd. I slutningen af Middelalderen blev skibet forlænget, og et 23 m højt tårn med blændingsprydedegavle opførtes mod vest, og kirkens indre dækkedes af hvælvinger. Ved den restaurering blev murene delvis fornyet ( f.eks. blev apsis nedbrudt og genopført)og udvendigt pudset med cement, kvadrene blev omhugget, og profilsoklen førtesrundt om hele kirken, også om tårnet, hvor man i vestsiden opstillede den romerskesøjleportal med et par løveprydede karmsten.

Kirkens altertavle fra omkring 1910 til 2001 er nu anbragt i depot på tårnloftet. Den bestod af et maleri forestillende Jesus og den kana’anæiske kvinde ved Jakobs-brønden Signeret Chr. Bang 1906, i en nygotisk ramme af træ. Et gammelt alter-billede fra 1703 ,Kristus på korset, er malet på kobber og hænger nu i våbenhuset. På alteret er der anbragt to store sengotiske malmlysestager og to sølvkandelabre med hver 5 lys. Døbefonten er hugget i granit i romansk stil, med 4 ansigter på fodens hjørner. Dåbsfadet er sydtysk messingblik fra 1575 med relief af Gabriels besøg hos Maria i Nazaret.

Prædikestolen er udskåret i træ 1598, restaureret i 1984, den er udsmykket med våben for Niels Bild og fru Margrethe Urne, som har bekostet den. Stolestadegavle fra samme år og samme værksted. I tårnet er ophængt to klokker, den ene støbt 1513, den anden 1880 af M.P. Allerup, Odense.

Kirken fik sit første orgel i 1915 i forbindelse med kammerherre Sehestedt Juuls datters bryllup. Dette er i 1975 erstattet med det nuværende med ti stemmer, bygget i Odense på Henning Jensens værksted. Den gamle facade er dog bevaret. Kirkeskibet er en model af fregatten ”Slesvig” bygget i 1923 og ophængt i kirken 1940. Det er restaureret af Fritz Jørgensen, Svendborg, i 1994. På korets nordvæg findes sandstensepitafium med portrætfigurer, opsat 12. maj 1594 til minde om Niels Bild til Ravnholt, hustruen Margrethe Urne og deres 4 døtre. På skibets nordvæg hænger en mindetavle (kalksten i træramme) over sognepræst Hans Mikkelsen Seidelin, død 1741, og hustru Anne Brandt, død 1761. I korgulvet ligger en gravsten over Niels Bild af Ravnholt, død 1540 og hustru Birthe Eggertdatter Ulfeldt, død 1555.

Under koret findes en muret begravelse for Ravnholts ejere; her står 3 læderbetrukne kister samt 3 sandstenssarkofager. Under skibet findes tilsvarende en tilmuret krypt, hvor præstebegravelserne tidligere blev foretaget; den blev tømt 1928, og rester af kister og døde blev da nedgravet under stenen syd for kirkeskibet. På kirkegården er der murede begravelser med Sehestedt Juul slægten fra Ravnholt. På et gravsted syd for koret er der en granit-obelisk med Juul-våben. Istandsættelsen, der sluttede 2001, har ændret kirkens indre på mange måder.

Alter-tavlen er fjernet til fordel for lyset fra et vindue i apsis. Her blev der ophængt et glasrelief med et kors, lavet af Pia Frahm. Døbefonten er flyttet fra korbuen til en placering øverst i skibets nordlige side. Våbenhuset er udvidet til hele hvælvingen under kirkens tårn, og en helt ny væg med små glasruder danner adskillelsen fra skibet. Orgelet er flyttet frem til næste hvælving på et nybygget pulpitur. Bænkene er istandsat og placeret på et lyst trægulv. Varmeanlægget er fornyet og endelig er hele inventaret malet i nye stærke farver.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S