Kirkegården ved Herrested Kirke

Herrested Kirkegård er en smuk og meget velplejet kirkegård, som er placeret rundt om kirke. Her kan man erhverve sig et gravsted, hvor der kan begraves en eller flere kister.

Der er også mulighed for at erhverve sig et urnegravsted, som er lidt mindre. På gravstedet kan der sættes en sten eller lægges en plade med navn på den afdøde.

Man vælger selv, om man vil passe gravstedet eller betale graveren for det. Der er nogle regler for udsmykning af gravstedet, det må ikke værende for overvældende og skæmme nabogravene.

Graveren ved Herrested Kirke: Anne Thygesen kan træffes på kirkegården i hendes arbejdstid eller ved kontakt: herrestedstedkirke@gmail.com eller Tlf. 61 20 18 82.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S