Bevaringsværdige gravminder

Hvad er et bevaringsværdigt gravminde? Som udgangspunkt er alle gravminder, eller i daglig tale gravsten, bevaringsværdige.

Når efterladte sætter en sten til minde om et familiemedlem, som er gået bort, er det med ønsket om at have et sted, der kan bevares, og hvor man kan mindes.

Lokalhistorisk kan der være forskellige kriterier for at betegne et gravminde som værende bevaringsværdigt.

Nyborg og Omegns Museum (nu Østfyns Museer) gennemgik i 2006 Refsvindinge Kirkegård og fandt 15 gravminder, der havde en særlig betydning.

Det kunne være gravmindetypen. F.eks. poleret granit, marmortavle eller marmorkors og sten med bronzeornament.

Eller særlige indskrifter som det så smukt er skrevet på flere gravminder.

Erhvervsbetegnelse har også haft indflydelse. Således ser man gravminder, hvor der er anført gårdejerske, husmand, købmand eller kogekone.Stednavn som Bøgebjerget ses også.


To af de udvalgte gravminder er helt specielle, idet de består af indmurede sandstenstavler. På skibets nordside et minde over cancellieraad og birkedommer Hans Haastrup, samt på kirkens østgavl et minde over Friderich Bagger, som var ejer af Juulskov og en stor velgører, der gjorde meget for lokalsamfundet.

Friderich Baggers gravminde er i øjeblikket under restaurering, som forventes afsluttet august 2021.

13 af gravminderne står dels rundt på kirkegården blandt andre gravsteder og dels i det indrettede lapidarium, der er placeret på kirkegårdens vestside.

Med udvælgelsen af bevaringsværdige gravminder følger der en pligt med til at vedligeholde gravminderne. Desværre følger der ikke penge med, hvorfor ikke ubetydelige omkostninger til vedligehold er afhængig af kirkens økonomi.

Tag et blik på fotoserien, gå en tur på kirkegården og se om du kan finde de udvalgte gravminder.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S