Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet på www.borger.dk


Almindeligvis sker anmeldelsen gennem en bedemand, der så tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen, men de pårørende kan også selv foretage anmeldelsen og træffe aftale med præsten om tid og sted for bisættelsen/begravelsen.


Selve begravelseshandlingen aftales med præsten i forbindelse med en personlig samtale.

Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkegårdskontor:

Herrested, graver Anne Thygesen tlf. 61 20 18 82

Refsvindinge, Nyborg Kirkegåde tlf. 65 31 15 27

Kullerup, graver Laila Rasmussen tlf. 26 21 37 97

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S