Menighedsrådet

- opgaver og visioner

Opgaver

Menighedsrådets primære arbejdsområder er beskrevet i menighedsrådslovens

§ 1 stk 1 og 2 samt § 34 inden for følgende hovedområder:

• virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse

• administration af kirkegården og kirkens øvrige faste ejendomme

• administration af kirkers og præsteembeders indtægter og formue

• medvirken ved ansættelse i præstestillinger

• varetagelse af arbejdsgiverfunktioner i forhold til kirkefunktionærer

• deltagelse i valg af medlemmer til provstiudvalg, økonomiske og mellemkirkelige stiftsudvalg, samt valg af biskop

• initiativer til fremme af menighedens liv og vækst

Det er menighedsrådets mål at efterleve lovgivningen, så vi kan fremvise vel vedligeholdte bygninger og en indbydende og rekreativ kirkegård samt skabe grobund for et godt arbejdsklima blandt samtlige ansatte.

Visioner

· at gøre kirken til et naturligt sted at mødes for flere generationer

· skabe et kirkeliv hvor forkyndelse og menighedspleje ikke står i skyggen af administrative opgaver

· gøre gudstjenesten forståelig så den relaterer sig til hverdagen

· vække menighedens interesse for kristendommen så ingen føler sig fremmed i kirken

Medlemmer af menighedsrådet for

Refsvindinge Kirke

Bjarne Ivan Hansen

Formand og kontaktperson
Tlf.: 21 26 07 26
Mail: abh@mail123.dk

Käte Larsen

Næstformand
Tlf.: 21 24 71 02
Mail: kla@min-mail.eu

Henning Sørensen

Kirkeværge og sekretær
Tlf.: 23 92 07 25
Mail: henningosvald@gmail.com

Lone Vilhelmsen

Kasserer
Tlf.: 20 45 77 19 
Mail: lonevil32@gmail.com

Klaus Ankjær

Menighedsrådsmedlem

Tlf.: 42 51 08 03

Mail: klausankjer0803@gmail.com

Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognepræst
Tlf.: 65 98 19 85
Mail: asj@km.dk

Medlemmer af menigshedrådet for Refsvindinge Kirke

Bjarne Ivan Hansen

Formand og kontaktperson
Tlf.: 21 26 07 26
abh@mail123.dk

Käte Larsen

Næstformand

Tlf.: 21 24 71 02

kla@min-mail.eu


Henning Sørensen

Kirkeværge og sekretær
Tlf.: 23 92 07 25
henningosvald@gmail.com

Lone Vilhelmsen

Kasserer
Tlf.: 20 45 77 19 
lonevil32@gmail.com

Klaus Ankjær

Menighedsrådsmedlem

Tlf.: 42 51 08 03

Mail: klausankjer0803@gmail.com

Anasia Sjøstedt-Elnef

Sognepræst
Tlf.: 65 98 19 85
asj@km.dk

Mødeplan for menighedsrådsmøder

2024 i Refsvindinge

Dagsorden og mødereferater

Næste menighedsrådsmøde

afholdes onsdag den 14. august 2024.

kl. 19.00 i Graverhuset. 

Dagsorden vil kunne ses på

hjemmesiden 4 hverdage før.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S