Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Læs mere om

Herrested Kirke

Læs mere om

Refsvindinge Kirke

Læs mere om

Kullerup Kirke

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Marts · April · Maj

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Marts · April · Maj

Kirkebil


Ældre og gangbesværede er

velkomne til at bestille kirkebil

til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Kontakt formanden for menighedsrådet i dit sogn.

DATO


05.03 2. søndag i fasten


12.03 3. søndag i fasten


19.03 Midfaste søndag


26.03 Mariæ bebudelsesdag


02.04 Palmesøndag


06.04 Skærtorsdag


07.04 Langfredag


09.04 Påskedag


10.04 2. Påskedag


16.04 1. Søndag efter påske


23.04. 2. Søndag efter påske


30.04 3. Søndag efter påske


05.05 Store bededag


07.05 4. Søndag efter påske


14.05 5. Søndag efter påske


18.05 Kristi himmelfartsdag


21.05 Søndag søndag efter påske


28.05 Pinsedag


29.05 2. pinsedag

HERRESTED


10.30 Højmesse v. Rasmus Markussen


09:15 Indsamlingsgudstjeneste
10:30 Højmesse m. dåb
17.00 Aftengudstjeneste og fællesspisning
10:30 Højmesse

10:30 Gudstjeneste v. Årets konfirmander


09:15 Gudstjeneste


10.15 Konfirmation

REFSVINDINGE
10:30 Indsamlingsgudstjeneste, Kirkekaffe


09:15 Gudstjeneste
10.30 Familiegudstjeneste m. konfirmander


09:15 Gudstjeneste


10:30 Højmesse


10.30 Højmesse v. Kristina Løvenstrøm kirkekaffe
09:15 Gudstjeneste


09:30 og 11:00 Konfirmation


10.30 Højmesse v. Rasmus Markussen, kirkekaffeKULLERUP


10:30 Højmesse
09:15 Gudstjeneste v. Kristina Løvenstrøm
09:15 Gudstjeneste
10.30 Højmesse


10:15 Konfirmation


10:30 Musikgudstjeneste v. Kristina Løvenstrøm

Hvad gør jeg ved…

Fødsel

Kirkekontoret får automatisk besked via CPR om jeres barns fødsel. 

Læs mere…

Navngivning og Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.

Konfirmation

Børn, der er døbt med den kristne dåb, kan blive konfirmeret, hvis de har deltaget i konfirmations-forberedelse.

Vielse

Man kan blive viet i sognets kirke,

hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor navnelovens rammer.

Læs mere…

Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i

afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Ind- og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatiskmedlem af Folkekirken. Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse.

Sognebånd

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd. 

Personlig samtale

Præster har tavshedspligt. Derfor kan man trygt henvende sig, hvis man har brug for en personlig samtale.

Nyttige Links

Den danske salmebog online 

Her kan du læse, lytte og søge på salmer til enhver kirkelig begivenhed.

Folkekirken.dk 

Her kan du læse om den danske folkekirkes gudstjenester, højtider og aktiviteter.

Bibelselskabet.dk

Her kan du læse alt om Bibelen, finde tekststeder OG læse Bibelen online.

Sogn.dk 

Her kan du finde dit sogn og din præst.

Familieretshuset

Her kan du læse om og få vejledning om navne, faderskab, forældremyndighed, ægteskab og skilsmisse.

Navneloven 

Her kan du nærlæse den danske navnelov. Er du i tvivl, så spørg på kirkekontoret, inden du betaler for en navneændring. 

Arkivalier online 

Her kan du bl.a. læse i de gamle kirkebøger, hvis du leder efter oplysninger om din slægt.

Personregistrering.dk 

Her kan du bestille attester, læse om navne, fødsel, faderskab, dødsfald og ægteskab og udskrive registerindsigt OG blanketter Director.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S