Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Læs mere om

Herrested Kirke

Læs mere om

Refsvindinge Kirke

Læs mere om

Kullerup Kirke

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Marts · April · Maj

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Marts · April · Maj

Kirkebil


Ældre og gangbesværede er

velkomne til at bestille kirkebil

til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Kontakt formanden for menighedsrådet i dit sogn.

DATO


03.03 3. søndag i fasten


10.03 Midfaste søn.


17.03 Mariæ bebudelsesdag


24.03 Palmesøndag


28.03 Skærtorsdag


29.03 Langfredag


31.03 Påskedag


01.04 2. påskedag


07.04 1. s. efter påske


14.04 2. s. efter påske


21.04 3. s. efter påske


28.04 4. s. efter påske


05.05 5. s. efter påske


09.05 Kristi himmelfartsdag


12.05 6. s. efter påske


19.05 Pinsedag


20.05 2. pinsedag


26.05 Trinitatis 

HERRESTED


09:00 Gudstjeneste
10:30 Højmesse
17:00 Aftengudstjeneste m. spisning


16:00 Rekviem koncert
 10:30 Højmesse
10:30 Højmesse 


10:30 Konfirmandgudstjeneste


09:00 Gudstjeneste


11:00 Konfirmation
10.30 Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshave


09:15 Gudstjeneste

REFSVINDINGE


10:30 Højmesse m. dåb


10:30 Indsamlingsgudstjeneste Kirkekaffe


09:00 Gudstjeneste
10:30 Højmesse m. trompet


09:00 Gudstjeneste


09:00 Gudstjeneste


09:00 Gudstjeneste v. MCJ
10:30 Højmesse m. kirkekaffe


09:30 Konfirmation


10:30 Højmesse m. lægmandsprædiken


10.30 Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshaveKULLERUP
09:00 Gudstjeneste
09:00 Gudstjeneste v. PSV


15:30 Eftermiddagsgudstjeneste
09:00 Gudstjeneste m. trompet
10:30 Højmesse


09:00 Gudstjeneste


10:15 Konfirmation
10.30 Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshave


10:30 Højmesse

* PSV = Pernille Skov Vilhelmsen, sognepræst i Skellerup­Ellinge pastorat

* MCJ = Mette Christina Juul, sognepræst i Flødstrup­Ullerslev pastorat

Hvad gør jeg ved...

Fødsel

Kirkekontoret får automatisk besked via CPR om jeres barns fødsel. 

Læs mere...

Navngivning og Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.

Konfirmation

Børn, der er døbt med den kristne dåb, kan blive konfirmeret, hvis de har deltaget i konfirmations-forberedelse.

Vielse

Man kan blive viet i sognets kirke,

hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor navnelovens rammer.

Læs mere...

Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i

afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Ind- og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatiskmedlem af Folkekirken. Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse.

Sognebånd

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd. 

Personlig samtale

Præster har tavshedspligt. Derfor kan man trygt henvende sig, hvis man har brug for en personlig samtale.

Nyttige Links

Den danske salmebog online 

Her kan du læse, lytte og søge på salmer til enhver kirkelig begivenhed.

Folkekirken.dk 

Her kan du læse om den danske folkekirkes gudstjenester, højtider og aktiviteter.

Bibelselskabet.dk

Her kan du læse alt om Bibelen, finde tekststeder OG læse Bibelen online.

Sogn.dk 

Her kan du finde dit sogn og din præst.

Familieretshuset

Her kan du læse om og få vejledning om navne, faderskab, forældremyndighed, ægteskab og skilsmisse.

Navneloven 

Her kan du nærlæse den danske navnelov. Er du i tvivl, så spørg på kirkekontoret, inden du betaler for en navneændring. 

Arkivalier online 

Her kan du bl.a. læse i de gamle kirkebøger, hvis du leder efter oplysninger om din slægt.

Personregistrering.dk 

Her kan du bestille attester, læse om navne, fødsel, faderskab, dødsfald og ægteskab og udskrive registerindsigt OG blanketter Director.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S