Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Læs mere om

Herrested Kirke

Læs mere om

Refsvindinge Kirke

Læs mere om

Kullerup Kirke

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

December · januar · februar

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

December · januar · februar

Kirkebil


Ældre og gangbesværede er

velkomne til at bestille kirkebil

til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Kontakt formanden for menighedsrådet i dit sogn.

DATO


04.12 2. søndag i advent


11.12 3. søndag i advent


18.12 4. søndag i advent


24.12 Juleaften


25.12 1. juledag


26.12 2. juledag


01.01 Nytårsdag


08.01 1. s.e. hellige-trekonger


15.01 2. s.e. hellige-trekonger


22.01 3. s.e. hellige-trekonger


29.01 Sidste s.e. hellige-trekonger


05.02 Kyndelmisse


12.02 Søndag seksagesima


19.02 Fastelavn


26.02 1. søndag i fasten


05.03 2. søndag i fasten

HERRESTED


10.30 Højmesse


14.00 Julegudstjeneste


10.30 Højmesse
15.00 Nytårsgudstjeneste

10.30 Gudstjeneste med minikonfirmander
19.30 Kyndelmisse
10.30 Højmesse v. Rasmus Markussen

REFSVINDINGE
09.15 Gudstjeneste v. Kristina Løvenstrøm
15.30 Julegudstjeneste


09.15 Gudstjeneste
13.30 Nytårsgudstjeneste
09.15 Gudstjeneste v. Rasmus Markussen
10.30 Højmesse
10.30 Højmesse med dåbKULLERUP


16.00 Familiegudstjeneste


12.30 Julegudstjeneste
10.30 Højmesse
10.30 Højmesse


10.30 Højmesse


17.00 Kyndelmisse
10.30 Højmesse

Hvad gør jeg ved…

Fødsel

Kirkekontoret får automatisk besked via CPR om jeres barns fødsel. 

Læs mere…

Navngivning og Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.

Konfirmation

Børn, der er døbt med den kristne dåb, kan blive konfirmeret, hvis de har deltaget i konfirmations-forberedelse.

Vielse

Man kan blive viet i sognets kirke,

hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor navnelovens rammer.

Læs mere…

Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i

afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Ind- og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatiskmedlem af Folkekirken. Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse.

Sognebånd

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd. 

Personlig samtale

Præster har tavshedspligt. Derfor kan man trygt henvende sig, hvis man har brug for en personlig samtale.

Nyttige Links

Den danske salmebog online 

Her kan du læse, lytte og søge på salmer til enhver kirkelig begivenhed.

Folkekirken.dk 

Her kan du læse om den danske folkekirkes gudstjenester, højtider og aktiviteter.

Bibelselskabet.dk

Her kan du læse alt om Bibelen, finde tekststeder OG læse Bibelen online.

Sogn.dk 

Her kan du finde dit sogn og din præst.

Familieretshuset

Her kan du læse om og få vejledning om navne, faderskab, forældremyndighed, ægteskab og skilsmisse.

Navneloven 

Her kan du nærlæse den danske navnelov. Er du i tvivl, så spørg på kirkekontoret, inden du betaler for en navneændring. 

Arkivalier online 

Her kan du bl.a. læse i de gamle kirkebøger, hvis du leder efter oplysninger om din slægt.

Personregistrering.dk 

Her kan du bestille attester, læse om navne, fødsel, faderskab, dødsfald og ægteskab og udskrive registerindsigt OG blanketter Director.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S