Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Tre sogne

Et pastorat

Fælles visioner

Læs mere om

Herrested Kirke

Læs mere om

Refsvindinge Kirke

Læs mere om

Kullerup Kirke

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

September · Oktober · November

Gudstjenesteliste for

Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

September · Oktober · November

Kirkebil


Ældre og gangbesværede er

velkomne til at bestille kirkebil

til gudstjenester og kirkelige arrangementer.

Kontakt formanden for menighedsrådet i dit sogn.

DATO


03.09 13. s. eft. trinitatis


10.09 14. s. eft. trinitatis


17.09 15. s. eft. trinitatis


24.09 16. s. eft. trinitatis


01.10 17. s. eft. trinitatis


08.10 18. s. eft. trinitatis


12.10 Torsdag


15.10 19. s. eft. trinitatis


22.10 20. s. eft. trinitatis


27.10 Fredag


29.10. 21. s. eft. trinitatis


05.11 Allehelgensdag


12.11 23. s. eft. trinitatis


19.11 24. s. eft. trinitatis


26.11 Sidste søndag i kirkeåret

HERRESTED


10.30 Højmesse


12:00 Kirkestafet
09:15 Gudstjeneste


10:30 Høstgudstjenteste. med

konfirmandtilmelding


10:30 Højmesse


09:15 Gudstjeneste m. dåb


16:00 Allehelgensgudstjeneste
10:30 Højmesse v. RMREFSVINDINGE


09:15 Gudstjeneste


10:30 Kirkestafet
10:30 Høstgudstjenteste med

konfirmandtilmelding, Kirkekaffe


09:15 Gudstjeneste

19:00 Aftengudstjeneste

m. cellomusik. Kirkekaffe
09:15 Gudstjeneste
10:30 Højmesse


19:00 Allehelgensandagt


10:30 Højmesse m. dåb. Kirkekaffe

KULLERUP
09:00 Kirkestafet


10:30 Højmesse med dåb v. KL


10:30 Højstgudstjeneste v. KL
09:15 Gudstjeneste
16:00 Halloweengudstjeneste


09:15 Gudstjeneste

Hvad gør jeg ved…

Fødsel

Kirkekontoret får automatisk besked via CPR om jeres barns fødsel. 

Læs mere…

Navngivning og Dåb

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved dåb eller ved navngivning.

Konfirmation

Børn, der er døbt med den kristne dåb, kan blive konfirmeret, hvis de har deltaget i konfirmations-forberedelse.

Vielse

Man kan blive viet i sognets kirke,

hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet.

Navneændring

Ønsker du at ændre navn, er det muligt indenfor navnelovens rammer.

Læs mere…

Dødsfald og Begravelse

Dødsfald skal anmeldes digitalt i

afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Ind- og udmeldelse

Ved dåben bliver man automatiskmedlem af Folkekirken. Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse.

Sognebånd

Ønsker man tilknytning til en kirke, som ligger i et andet sogn, end der hvor man bor, kan man løse sognebånd. 

Personlig samtale

Præster har tavshedspligt. Derfor kan man trygt henvende sig, hvis man har brug for en personlig samtale.

Nyttige Links

Den danske salmebog online 

Her kan du læse, lytte og søge på salmer til enhver kirkelig begivenhed.

Folkekirken.dk 

Her kan du læse om den danske folkekirkes gudstjenester, højtider og aktiviteter.

Bibelselskabet.dk

Her kan du læse alt om Bibelen, finde tekststeder OG læse Bibelen online.

Sogn.dk 

Her kan du finde dit sogn og din præst.

Familieretshuset

Her kan du læse om og få vejledning om navne, faderskab, forældremyndighed, ægteskab og skilsmisse.

Navneloven 

Her kan du nærlæse den danske navnelov. Er du i tvivl, så spørg på kirkekontoret, inden du betaler for en navneændring. 

Arkivalier online 

Her kan du bl.a. læse i de gamle kirkebøger, hvis du leder efter oplysninger om din slægt.

Personregistrering.dk 

Her kan du bestille attester, læse om navne, fødsel, faderskab, dødsfald og ægteskab og udskrive registerindsigt OG blanketter Director.

Adresser

Herrested Kirke

Odensevej 61A

5853 Ørbæk

Refsvindinge Kirke

Kirkevej, Refsvindinge

5853 Ørbæk

Kullerup Kirke

Ferritslevvej 28C

5853 Ørbæk

Sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef

Tlf: 65 98 19 85

Mail: asj@km.dk

Mandag er fridag.


Design Mark & Storm A/S